دوشنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۸۸

دولت آبادی خانه خراب شد

سوءمدیریت در رفتار تبلیغاتی شتابزده روزنامه"اندیشه نو"که این روزها در فقدان رسانهِ، ظاهرا تنها رسانه مکتوب ستاد میر حسین موسوی می باشد آدمی را دچار شگفت زدگی می کند.آیا تنظیم کننده تیتر و خبر مربوط به حمایت تلویحی "محمود دولت آبادی "از میر حسین موسوی در ان روزنامه باید آنقدر نسبت به اطلاعات مربوط به شورای علی انقلاب فرهنگی و ستاد انقلاب فرهنگی فقیر باشد که بدون بررسی دقیق گفتار "دولت آبادی"گفتار ناقص او را به عنوان یک برد موثر تبلیغاتی تلقی وتحت عنوان حمایت یک نویسنده ،نشریه را تبدیل به بلند گوی اهانت به "عبدالکریم سروش" نماید ؟

اگرچه بر کسی پوشیده نیست که اکثر طرفداران و حامیان "مهدی کروبی"و از آنجمله "استاد عبدالکریم سروش"میدانند که "کروبی "رای نمی آورد و تنها اعتراض نسبت به بعضی رفتارهای اشتباه و تمامیت خواهی بعض اصلاحطلبان ،به این شکل بیان می شود،اما به هیچ روی هیچ کس به بهانه حمایت از یکی حق تخریب آنهم ناشیانه دیگری را ندارد.

زیباترین جواب به رفتار سیاسی سروش را جلایی پور در همان اندیشه نو اعلام نمود.شایسته است استاد جلایی پور به نمایندگی از ستاد میر حسین از رفتار اشتباه روزنامه در تخریب استاد سروش عذر خواهی نمایند.

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1388ساعت 21:46 توسط علی مصلحی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر