شنبه، اسفند ۰۱، ۱۳۸۸

کلمه

و در ابتدا «کلمه » بود
و « کلمه» همان که امروز تقدس مفهوم و مفهوم مقدسش بیش از زمان دیگر احساس می
شود.
و امروز مهمترین و بزرگترین سرمایه من و سرمایه سرزمین من و مردمان سرزمین من
وافتخارات مردم سرزمین من و ...«کلمه» در اختیار من است.
ومن می آیم بزودی..

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر