جمعه، مهر ۰۳، ۱۳۸۸

مداری معاصر

در مورد پسر مظلوم شهيد مظلوم دكتر «بهشتي» اخباري منتشر شده است كه عليرغم وثوق منتشر كنندگان ، اما به دليل احتمال خطا در انتقال اخبار و از طرف ديگر سختي قبول قساوت نظام تا به اين حد فعلا از آن مي گذريم.اما اخبار منتشر شده در مورد ساير بازداشت شدگان سياسي و غير سياسي پس از انتخابات 22خرداد هشتادو هشت و شدت برخورد و شكنجه با اين سرمايه هاي بزرگ نظام وانقلاب و چهره هاي مورد اعتماد امام ونظام بر تمام ناظران داخلي و خارجي ثابت شده است وشكي در رفتار وحشيانه با معترضان باز داشت شده به نتايج انتخابات نيست.تعداد قابل توجهي از مردم مظلوم كشور در جريان دفاع از كيان نظام ؟؟؟جان خودر ا از دست داده و بنابر اخبار موثق تعدادقابل توجهي هم تاكنون مفقود هستند.تعداد ي از هموطنان عزيز در جريان نا آراميهاي اخير به شدت مورد ضرب و شتم نيروهاي نظامي و انتظامي قرار گرفته و هنوز مرحمي بر آلام خود و خانواده هايشان نيافته اند.از طرفي يك سايت سياسي وابسته به يك جريان سياسي خبر از دفن مخفيانه دهها جنازه به شكل غير قانوني طي روزهاي اخير داده است.اخبار متعدد و ريز و درشت از اين دست طي سه ماه گذشته فراوان از منابع موثق و رسانه هاي رسمي و غير رسمي داخلي و خارجي به سمع و نظر افكار عمومي رسيده است.
در چنين شرايطي خطيب نماز جمعه ديروز تهران، در خطبه هاي خود سران اصلاح طلب و معترضين به نتايج اعلام شده انتخابات دهم بطور اخص و به وضع موجود به طور اعم را مخاطب قرار داده و اعلام كرد؛حوصله نظام براي مدارا با آنها تمام شده و به تلويح و با شدت اعلام كرد كه منتظر برخورد خشمگين نظام باشند.وي براي توجيه شرعي و تاريخي هشدار خود براي تنبيه به اصطلاح آنانكه روبه روي نظام ايستاده اند؛شواهدي از تاريخ سالهاي اوليه هجرت پيامبر و ولايت مولي علي(ع) را مورد اشاره قرار داد و اعلام كردكه مولي علي(ع) تاآنجا كه امكان داشت با مخالفان و حتي با دشمنان مدارا مي كرد اما وقتي كه مدارا سودي نداشت دست به خشونت زده و اقدام به بيرون آوردن چشم فتنه مي نمود.وي همچنين به سيره و روش خاص امام خميني در اول انقلاب و مشخصا سالهاي اوايل دهه شصت و برخورد با شخصيتهايي در راس نظام چون ريس جمهور و نخست وزير؟؟؟و حتي در سالهاي پاياني دهه شصت با مقامهايي بالاتر از اين و البته بدون ذكر نام از شخص (منتظري)اشاره كرده ، اخطار نمود كه در برخورد با خاطيان با هيچ كس رو در بايستي نخواهند داشت.
اما سئوال اساسي اينست كه با فرض قبول شباهت شرايط فوق با شرايط دوران ولايت مولي علي(ع) و با فرض قبول افراد و گروههاي مخاطب خطيب جمعه با فتنه گران زمان امام اول مسلمين، آيا اما م علي(ع) هم به سان اينروزها پيش از هر مذاكره و مدارا ابتدا به ساكن، فتنه را به كهريزك مي فرستاد و چشمش را درمي آورد و بعد به او اخطارمي داد يا نه پس از بارها مذاكره و دعوت به زيستن مسالمت آميز آنگاه كه احساس مي كرد مدارا چاره ندارد اقدام به درآوردن چشم فتنه مي كرد؟وباز آيا با قبول فروض فوق دختر مظلوم آقاي«جواد امام»ا ززن غير مسلماني كه وقتي مولي علي(ع) شنيد خلخال از پايش در آورده اند فرمود :«به راستي اگر مسلماني از شنيدن اين خبر قالب تهي كند حقا كه بر او ملامتي نيست» كمتر است كه امروز در خيابان ربوده مي شود و چادر از سرش كشيده شده و پس از يك روز بدون حجاب در قبرستان رها شده و حضرات مدافع نظام هم ككشان نمي گزد؟و به ولايت مولي علي (ع) تمسك وتشبه مي جويند.
اگر رفتارهاي اتفاق افتاده طي سه ماه گذاشته به زعم خطيب جمعه اين هفته تهران مصداق مداري اسلامي است و شرايط امروز شبيه به شرايط مولي علي و اين رفتارها هم شبيه رفتار مولي علي (ع) است به قول خواجه رندانحضرت لسات الغيب شيراز:
گر مسلماني از اينست كه حافظ دارد واي اگر از پي امروز بود فردايی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر