جمعه، آذر ۰۱، ۱۳۸۷

مجلس رای نیاورد2

جايي با نگاه طنز نوشته بودم «چرا وچگونه"صادق محصولی"برای وزارت نفت انتخاب نشد؟»امروز مي پرسيم : چرا وچگونه«صادق محصولي » برای وزارت کشور انتخاب شد؟

به درستي نمي دانم حد وحدود مصونيت پارلماني نمايندگان تا كجاست؛اما مطمئنم تا آنجا نيست كه نماينده اي به راحتي و با حدس و گمان و بدون سند اتهاماتي را در نطقهاي خود در مجلس متوجه شخص يا اشخاصي نمايد و با فرض مصونيت پارلماني هيچ كس حق هيچ گونه اعتراضي را به نماينده نداشته باشد.

از طرف ديگر با فرض قبول چنين شدتي از مصونيت براي نماينده ؛ حد وحدود براي نگراني جامعه وخطوط قرمز براي صيانت از آبروي شخصي افراد در جامعه؛ بدون شك بايد شدت تقواي نمايندگان باشد كه در شرايط نامزدهاي نمايندگي مجلس مورد توجه وتوصيه عقلاي قوم خصوصن بنيانگذار جمهوري اسلامي بوده است.

«عماد افروغ» كه هنگام مطرح شدن نام «صادق محصولي» براي وزرات نفت؛اينجا وآنجا زبان به اعتراض گشود وبه صراحت اعلام كرد :ثروت فراوان «محصولي» بادآورده است وبا سوء استفاده از رانت وبه واسطه باند بازي تهيه شده ونامشروع است(نقل به مضمون)؛نماينده اي است كه بدون شك از حداقل تقواي لازم براي آنكه حرف غير مستندي را به اين صراحت اعلام نكند؛ برخورداراست.

پس آزآنكه « محصولي» عطاي وزارت نفت را به لقايش بخشيد؛ هيچكس شاهد دفاع ويا موضعگيري وي در برابراتهامات مطرح شده نبود.اگرچه اين سئوال ناگفته ونانوشته افكار عمومي بود كه :اگر اعتراضات و بيانات آقاي «افروغ» مقرون به صحت است؛چرا « محصولي» مواخذه نمي شود؟و اگر اعتراضات و حرفهاي آقاي « افروغ» كذب است؛چرا « محصولي» براي مواخذه « افروغ » اقدامي نمي كند؟

اين سئوالات هيچگاه پاسخي درخور نيافت همانگونه كه امروز سئوال افكاربرجسته عمومي كه:چرا وچگونه « صادق محصولي » عليرغم اتهامات فوق به وزارت كشور رفت؟ هم جوابي دريافت نمي كند.

بزرگترين ادعاي «مجلس هفتم» « اصولگرايي» بود.بزرگترين ادعاي « مجلس هشتم » هم« اصولگرايي»

است. آیا تفاوت اصولگرایی هفتم و هشتم تنها در یک «افروغ» است؟

تابعد.
+ نوشته شده در جمعه یکم آذر 1387ساعت 16:23 توسط علی مصلحی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر