جمعه، اسفند ۲۸، ۱۳۸۸

امید رضا میر صیافی
28 اسفند ماه1387« امید رضامیرصیافی» نویسنده وبلاگ « روزنگار » در سن 28 سالگی در زندان اوین درگذشت

۱ نظر: