یکشنبه، اسفند ۱۶، ۱۳۸۸

انتفاضه نامقدس

سنگپرانی در فلسطین برابر است با انقلاب انتفاضه، سنگپرانی در ایران برابر است با محاربه و اعدام!!!!!!!

۱ نظر: